Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2014

1149 ccd5 500

August 10 2014

shadow-fade
Play fullscreen
Karolina Czarnecka - Hera Koka Hasz LSD - Oficjalny Teledysk \ VideoClip
Reposted fromxiniman xiniman
2630 abd8 500
Reposted fromerioleth erioleth
shadow-fade
Kocham Cię.
Ani mi powiedzieć
nie wolno tego, ani Tobie
wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromSabela Sabela
3815 257a
Reposted fromrimiti rimiti
shadow-fade
9855 e62b 500
Reposted fromblueberry77 blueberry77
shadow-fade
3476 5a2a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
shadow-fade
Reposted frombraindrops braindrops
shadow-fade
0836 0782
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame
shadow-fade
1908 74ad 500
Reposted fromariel3 ariel3
shadow-fade
2283 cdcb
Reposted frombloodybeast bloodybeast
shadow-fade
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viatriste triste
shadow-fade
udają, że nienawidzą, a w nocy cierpią na miłość
— ...
shadow-fade
6753 3ac8
;]
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic viatriste triste
shadow-fade
8735 7f77
Reposted frommisza misza viatriste triste
shadow-fade
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatriste triste
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
— (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatriste triste
shadow-fade

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatriste triste
shadow-fade
9798 80a7
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viatriste triste
shadow-fade
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viatriste triste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl